Kannada Special Thanks ( 0 - 6 )

Ashok Kheny

Singeetam Srinivasa Rao

Rakshit Shetty

Roopa Nataraj

Raai Laxmi