Hindi Special Thanks ( 0 - 12 )

Melody Djavadi

Shivam Nair

Ram Madhvani

Scarlett Mellish Wilson

Nargis Fakhri

Lata Mangeshkar

Sudhanshu Pandey

Abhishek Kapoor

Shiamak Davar