Home TV Channels

Colors Kannada Channel Programs

RELATED SERIAL CELEBRITIES


Lakshmi Baramma
Chandan Kumar
Baduku
Ravikiran
Baduku
Prabhakar
Brindavana
Amulya Bharadwaj
Radha Ramana
Karthik Sharma
Bhagyalakshmi - Kannada
Parameshwar Gundkal
Lakshmi Baramma
Anil Kumar
Nandagokula
Megha Shree
Muttina Torana
KSL Swamy
Ramachari
M S Jahangir
Brindavana
Dhakshayini

BORN TODAY


Hamsalekha Kannada Music Director
Born: 23 June 1951

Age Now 73

Hamsalekha - (Music Director)

Nayana Puttaswamy Kannada Movie Actress
Born: 23 June 1990

Age Now 34

Nayana Puttaswamy - (Movie Actress)

R Nagendra Rao Kannada Director
Born: 23 June 1896

Lived For 80 Years

R Nagendra Rao - (Director)

HS Venkateshamurthy Kannada Writer
Born: 23 June 1944

Age Now 80

HS Venkateshamurthy - (Writer)

Rahul Vellal Kannada Singer
Born: 23 June 2007

Age Now 17

Rahul Vellal - (Singer)

Born: 23 June 1988

Age Now 36

Vinay Ratnasiddi - (Director)

BELATED BIRTHDAYS