Amrita TV Channel Programs

Chumma
Jeevadhara
Malayali Darbar
Pradakshinam
Sundara Bhoomi
Swapnakoodu
Vishnupuranam
Super Star 1
Kasavu Thattam
Natakame Ulakam