TODAY BIRTHDAYS


Anna Dawson English Actress
Born: 27 July 1937

Anna Dawson - (Movie-Actress)

Today celebrates 84

Arulnithi Tamil Actor
Born: 27 July 1987

Arulnithi - (Movie-Actor)

Today celebrates 34

Ashok Sawhny Hindi Actor
Born: 27 July 1937

Ashok Sawhny - (Producer)

Today celebrates 84

Asif Basra Hindi Actor
Born: 27 July 1967

Asif Basra - (Movie-Actor)

Today celebrates 54

Cliff Curtis English Actor
Born: 27 July 1968

Cliff Curtis - (Movie-Actor)

Today celebrates 53

Divya Parameshwaran Tamil Actress
Born: 27 July 1987

Divya Parameshwaran - (Movie-Actress)

Today celebrates 34

Donnie Yen English Actor
Born: 27 July 1963

Donnie Yen - (Movie-Actor)

Today celebrates 58

Ezhil Arasan Tamil Actor
Born: 27 July

Ezhil Arasan - (Director)

Today celebrates 2021

Gary Kurtz English Actor
Born: 27 July 1940

Gary Kurtz - (Producer)

Today celebrates 81

Goher Mumtaz Hindi Actor
Born: 27 July 1981

Goher Mumtaz - (Musician)

Today celebrates 40

Harsh Agarwal Hindi Actor
Born: 27 July 1992

Harsh Agarwal - (Supporting Actor)

Today celebrates 29

Hugo Boumous Hindi Actor
Born: 27 July 1995

Hugo Boumous

Today celebrates 26

Humayun Saeed Hindi Actor
Born: 27 July 1971

Humayun Saeed - (Movie-Actor)

Today celebrates 50

Jonathan Rhys Meyers English Actor
Born: 27 July 1977

Jonathan Rhys Meyers - (Movie-Actor)

Today celebrates 44

Jorge Salinas English Actor
Born: 27 July 1968

Jorge Salinas - (TV-Actor)

Today celebrates 53

K. S. Chithra Malayalam Actress
Born: 27 July 1963

K. S. Chithra - (Singer)

Today celebrates 58