Kamal Khan Hindi Actor
Born: 25 April 1989

Kamal Khan - (Playback Singer)

Today celebrates 31

Shambhavi Sharma Hindi Actress
Born: 25 April 1989

Shambhavi Sharma - (Contestant)

Today celebrates 31

Shriya Pilgaonkar Hindi Actress
Born: 25 April 1989

Shriya Pilgaonkar - (Movie-Actress)

Today celebrates 31

TODAY BIRTHDAYS


Abhinav Kapoor Hindi Actor
Born: 4 July 1982

Abhinav Kapoor - (TV-Actor)

Today celebrates 38

Aishwarya Nigam Hindi Actor
Born: 4 July 1989

Aishwarya Nigam - (Singer)

Today celebrates 31

Andrea Gabriel English Actress
Born: 4 July 1978

Andrea Gabriel - (Supporting Actress)

Today celebrates 42

Aryan Vaid Hindi Actor
Born: 4 July 1976

Aryan Vaid - (Model)

Today celebrates 44

David Kross English Actor
Born: 4 July 1990

David Kross - (Movie-Actor)

Today celebrates 30

Debalina Majumder Hindi Actress
Born: 4 July 1972

Debalina Majumder - (Director)

Today celebrates 48

Dheeraj Singh Moirangthem Hindi Actor
Born: 4 July 2000

Dheeraj Singh Moirangthem

Today celebrates 20

Elie Saab English Actress
Born: 4 July 1964

Elie Saab - (Fashion Designer)

Today celebrates 56

Fanny Valette English Actress
Born: 4 July 1986

Fanny Valette - (Movie-Actress)

Today celebrates 34

Gopinath Tamil Actor
Born: 4 July 1975

Gopinath - (Anchor)

Today celebrates 45

John Lloyd Young English Actor
Born: 4 July 1975

John Lloyd Young - (Movie-Actor)

Today celebrates 45

John R. Leonetti English Actor
Born: 4 July 1956

John R. Leonetti - (Cinematographer)

Today celebrates 64

Karthik Shetty Kannada Actor
Born: 4 July 1987

Karthik Shetty - (Movie-Actor)

Today celebrates 33

Kavya Kumar Kannada Actress
Born: 4 July

Kavya Kumar - (Movie-Actress)

Today celebrates 2020