Best Actor 2019

Dhanush / 3173 Votes
Surya / 12439 Votes
Vijay Sethupathi / 1243 Votes
Dinesh Ravi / 416 Votes
Arya / 281 Votes