Best Actor 2019

Dhanush / 2805 Votes
Surya / 5184 Votes
Vijay Sethupathi / 1107 Votes
Dinesh Ravi / 346 Votes
Arya / 275 Votes