Music Launch Of 'Ajab Singh Ki Gajab Kahani'In Presence Mahesh Bhatt Stills