Tamil anchor-cuts 15 Years Of Celebration Ghilli | Thalapathy Vijay | Trisha | Prakshraj | Dharani